? ? X X REFERÈNDUM 1986

Referèndum sobre la permanència d'Espanya a la OTAN de 1986

Secció 1

Resultats
Partit
Vots
%
No
1.178
63,5%
610
32,9%
Blancs
66
3,6%
Nuls
27
 
Total
1.881
100%
 
Participació
62,4%
 
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits No
Total 46,7 50,5
Ribes61,9 34,1
Secció 163,5 32,9
Secció 450,4 42,6
Les Roquetes36,2 61,7
Secció 235,8 61,8
Secció 336,7 61,7