? ? X X PARLAMENT 1980

Eleccions al Parlament de Catalunya de 1980

Secció 2

Resultats
Partit
Vots
%
PSC
364
48,3%
PSUC
227
30,1%
UCD
39
5,2%
PSA
29
3,8%
CIU
23
3,1%
BEAN
14
1,9%
ERC
12
1,6%
Altres
46
6,1%
Blancs
0
0,0%
Nuls
1
 
Total
755
100%
 
Participació
57,7%
 
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits PSC PSUC UCD PSA CIU BEAN ERC Altres
Total 33,1 23,5 8,6 4,5 13,7 6,4 3,9 3,9
Ribes18,6 9,0 15,4 3,3 27,3 13,2 6,7 6,7
Secció 118,8 9,2 15,0 3,6 25,4 14,0 6,8 6,8
Secció 416,7 7,2 18,2 1,4 39,7 7,7 5,7 5,7
Les Roquetes44,3 34,7 3,3 5,5 3,2 1,2 1,8 1,8
Secció 248,3 30,1 5,2 3,8 3,1 1,9 1,6 1,6
Secció 342,0 37,5 2,2 6,4 3,4 0,9 1,9 1,9