? ? X X PARLAMENT 1992

Eleccions al Parlament de Catalunya de 1992

Secció 1

Resultats
Partit
Vots
%
CIU
455
49,8%
PSC
193
21,1%
ERC
82
9,0%
IC
82
9,0%
PP
54
5,9%
CDS
6
0,7%
Altres
27
3,0%
Blancs
14
1,5%
Nuls
5
 
Total
918
100%
 
Participació
48,6%
 
Guanyador per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits CIU PSC ERC IC PP CDS Altres
Total 37,1 38,7 5,8 8,5 3,7 0,8 0,8
Ribes53,8 18,0 9,8 7,8 5,2 0,5 0,5
Secció 149,8 21,1 9,0 9,0 5,9 0,7 0,7
Secció 258,3 16,8 9,6 6,6 4,4 0,4 0,4
Secció 353,8 15,5 11,1 7,6 5,1 0,3 0,3
Les Roquetes20,9 58,8 1,9 9,1 2,3 1,1 1,1
Secció 427,7 53,7 1,8 7,8 2,9 1,0 1,0
Secció 519,3 59,9 1,0 8,9 1,2 1,3 1,3
Secció 620,4 60,2 1,6 9,7 2,4 1,0 1,0
Secció 714,8 62,6 3,2 10,3 2,5 1,2 1,2