? ? X X GENERALS 2000

Eleccions generals (Congrés) de 2000

Secció 3

Resultats
Partit
Vots
%
CIU
364
32,4%
PSC
288
25,6%
PP
276
24,5%
ERC
106
9,4%
IC-V
49
4,4%
EUIA
17
1,5%
Altres
16
1,4%
Blancs
9
0,8%
Nuls
11
 
Total
1.136
100%
 
Participació
59,8%
 
Guanyador per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits CIU PSC PP ERC IC-V EUIA Altres
Total 22,5 39,9 24,6 4,7 3,5 2,3 1,2
Ribes32,8 26,1 25,3 7,9 3,8 1,5 1,1
Secció 135,8 23,9 25,1 7,2 3,7 0,8 1,5
Secció 234,0 22,8 26,6 7,7 3,5 1,7 1,8
Secció 332,4 25,6 24,5 9,4 4,4 1,5 1,4
Secció 829,9 30,6 25,6 7,2 3,5 1,2 0,4
Secció 933,3 25,1 24,9 7,5 3,8 2,6 0,4
Les Roquetes12,5 53,2 24,0 1,6 3,1 3,1 1,4
Secció 49,7 53,4 26,0 1,8 4,0 3,5 1,2
Secció 512,7 53,5 24,4 0,6 2,7 3,1 1,2
Secció 610,5 53,5 25,7 2,0 2,7 2,7 2,4
Secció 713,0 58,1 19,6 0,6 2,9 3,7 1,5
Secció 1016,8 48,2 24,0 2,7 3,4 2,7 0,6
Secció 1110,0 55,9 23,1 1,5 3,0 3,4 2,3