Web dels XuliusÍndexPlafó anteriorPlafó següent 
Els goigs, entre la devoció i la festa.  Els Xulius,  1998 
Introducció 


 
 

Els goigs com a síntesi artística 
goigs pl. a. composició poètica cantada, generalment en llaor de la Mare de Déu o d´un sant. b. full on hi ha impresos uns goigs. 

Efectivament, els goigs són la composició poètica (literatura) cantada (música) en honor del sant o de la santa a qui ens encomanem (religiositat popular), i també són el full de paper que conté una imatge (dibuix, gravat o fotografia), uns elements ornamentals (decoració) i un determinat tractament tipogràfic (arts gràfiques).  

Pel que fa al contingut, generalment es tracta d´una lloa de les accions protagonitzades pel sant o per la santa (en vida o a la glòria) que s´acaben amb una sol.licitud de favors. 
 
 

imatge reduïda dels goigs 
Goigs a la Mare de Déu de Montserrat. Edició patrocinada per la Confraria canònicament erigida a Sant Pere de Ribes. 1964. Text de Ricard Vives i Sabater. Música de Josep Maideu..  
S´hi poden apreciar totes les matèries implicades en l´estudi dels goigs: arts gràfiques, arts plàstiques, música, religiositat popular, literatura...

 
  Els goigs, entre la devoció i la festa.  Els Xulius,  1998 
Web dels XuliusÍndexPlafó anteriorPlafó següentCapçalera