Web dels XuliusÍndexPlafó anteriorPlafó següent 
Els goigs, entre la devoció i la festa.  Els Xulius,  1998 
Part IV: els goigs entre les arts plàstiques i gràfiques 


 
 

De la xilografia a l´ordinador 
La imatge que presideix els goigs i que representa el sant ha estat creada amb diverses tècniques al llarg de la història. 
Així, en un principi s´usava la tècnica del gravat sobre fusta de boix o d´altres materials també anomenada xilografia. El gravat sobre fusta es feia originàriament a fil (és a dir, seguint les vetes de la fusta) i, posteriorment, a contratesta (perpendicularment a les vetes de la fusta).  
Aquest tipus de gravat era òptim per encaixar amb la reproducció tipogràfica tradicional dels goigs ja que la peça amb el gravat es composava juntament amb els motlles de metall de les lletres. 
De vegades, l´artista il.luminava amb pinzellades d´aquarel.la la imatge dels goigs un per un. 
Més tard, l´aparició de noves tècniques de reproducció com l´òfset van permetre reproduir dibuixos fets a la ploma i fotografies. 
Actualment, les possibilitats s´han diversificat i la reproducció d´imatges és possible amb tècniques força diverses. 
Entre els artistes que han aportat la seva obra als goigs  arreu del país destaquen Enric Cristòfol Ricart, Ricard Vives i Sabater, Josep Obiols, Antoni Ollé, Antoni Gilabert i el monjo de Montserrat Oriol Maria Diví. 
 

 

imatge reduïda dels goigs ampliació 
Goigs en llaor del gloriós apòstol Sant Pere, que es canten a l´església parroquial de Sant Pere de Ribes. Dibuixos a ploma de Pere Carbonell i Grau.  
De la comparació dels goigs de Sant Pau amb els de Sant Pere, deduirem que el primer té com a il.lustració una xilografia (la regularitat de les zones ombrejades mostra el treball fet sobre la fusta) mentre que el de Sant Pere és la reproducció amb mitjans químics d´un dibuix fet a la ploma. 
 
 
 

 
 

 
  Els goigs, entre la devoció i la festa.  Els Xulius,  1998 
Web dels XuliusÍndexPlafó anteriorPlafó següentCapçalera