Qui som?

L’associació
Ribes Internet és una associació sense ànim de lucre, inscrita al registre d’associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques l’any 1997.

Internet a Ribes
L’objectiu de Ribes Internet és donar a conèixer el municipi de Sant Pere de Ribes a Internet, promoure l’ús d’Internet entre la ciutadania del municipi, afavorir la presència de les entitats culturals, esportives i cíviques en aquest mitjà i promoure la creació de continguts relacionats amb el municipi que aprofitin els avantatges
tecnològics de la xarxa.

Funcionament
Ribes Internet és un projecte finançat principalment pels seus socis. La col·laboració amb altres associacions és regulada per acords bilaterals que estableixen els compromisos tant en el sosteniment del projecte com en els continguts que s’acullen. Els responsables dels projectes acollits reben un compte amb clau d’accés i contrasenya i són
responsables del seu manteniment, que tant a efectes tecnològics com de continguts s’ha d’ajustar a l’establert en l’acord bilateral i a la normativa vigent. L’incompliment de l’acord o de la normativa vigent suposa la supressió
del compte o la restricció dels drets d’accés, possibilitats que Ribes Internet es reserva en qualsevol cas.

Què no és Ribes Internet?
Ribes Internet no és un servidor que ofereixi espai web amb finalitat de negoci, i tampoc no és un equip de disseny de pàgines per bé que està obert a donar a conèixer iniciatives privades d’aquest tipus vinculades al municipi.

Esponsorització  patrocinatge
Ribes Internet compta amb diversos espònsors que contribueixen al manteniment del projecte. Es pot contribuir al projecte mitjançant donatius que poden ser econòmics o en forma de maquinari, programari, prestació de serveis, etc. Ribes Internet no té cap suport públic ni l’ha sol·licitat en els darrers 7 anys.

Tecnologia i continguts a Ribes Internet. Apunt històric
En un primer moment, Ribes Internet es va centrar a construir un web amb informació del poble i un inventari d’enllaços atesa la poca presència del municipi a la xarxa (1996).
A continuació es va oferir suport als primers treballs que feien ús de la multimèdia i que tenien relació amb el municipi (1997-1998). Durant els anys següents l’associació, a banda de prestar servei a altres entitats, va aprofundir en la creació de continguts relacionats amb el poble i en els inventaris de recursos existents.
La societat ribetana no va començar a apostar per la internet fins al 2000, any en què l’Ajuntament va fer una primera assignació pressupostària per a la construcció d’un web municipal, que no va veure la llum fins al 2001. En aquest moment van aparèixer alguns projectes de portals centrats en el municipi d’àmbit privat que no van quallar. Conscients de la importància de les publicacions electròniques per garantir una correcta visibilitat del poble a la xarxa, des de Ribes Internet es va començar a gestar El Cancell. El naixement de la publicació va coincidir amb la
implantació del metallenguatge de programació web en codi obert PHP i el sistema lliure de consulta de bases de dades MySQL. Aquesta ha estat la base tecnològica de l’associació en els últims anys.
L’any 2003 neix Ribes Wireless, un projecte que, sota el lideratge de Pere Guillaumes, va servir per crear la primera xarxa inalàmbrica del municipi, que comptava amb un servidor i antenes al Montgròs. Amb la popularització de les xarxes inalàmbriques domèstiques, el projecte va perdre vigència però durant la seva existència inicial va permetre interaccions professionals i lúdiques entre persones connectades d’arreu de la comarca.

El Cancell, aspecte que tenia entre 2002 i 2004

El Cancell, aspecte que tenia entre 2004 i 2006

Leave a Reply