Condicions

Ribes Internet és una associació legalment constituïda i inscrita en aquest assentament al registre de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.

Ribes Internet té adreça legal al c. Nou de Novembre, 4 de Sant Pere de Ribes.

Ribes Internet és el propietari del lloc web http://www.ribes.org, amb tots els seus subdominis i àlies, i s’’encarrega de gestionar-lo.

No obstant això, Ribes Internet no assumeix cap responsabilitat en relació amb el material inclòs en aquestes pàgines, quan l’aporten els usuaris, ni es compromet a oferir necessàriament informació exhaustiva, completa, exacta o actualitzada; tampoc assumeix responsabilitat respecte de pàgines externes enllaçades.

Els continguts en format escrit (text i hipertext) llevat dels que pertanyen a continguts agregats són propietat de Ribes Internet.

Els mèdia no escrits que s’’integren al portal han estat cedits per particulars o entitats i són propietat dels seus autors llevat que s’’assenyali explícitament que són propietat de Ribes Internet. Per reproduir els mèdia no escrits cal una autorització escrita de Ribes Internet o del propietari si escau.

Dels continguts i els mèdia presents a les pàgines web d’entitats o projectes d’entitats o col·lectius que s’allotgen a Ribes Internet en són propietaris i/o responsables les entitats o col·lectius que en tenen cura. Ribes Internet no comparteix les opinions expressades en les pàgines d’entitats o projectes d’entitats que allotja ni assumeix en cap cas, cap responsabilitat entorn dels continguts ni de la seva intencionalitat ni especificitat.

L’’usuari es compromet a utilitzar el portal sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de Ribes Internet o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. Ribes Internet no serà responsable de l’’ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé caldrà atenir-se a les prescripcions i advertiments que s’’estableixin per a determinats documents i aplicatius.

Ribes Internet només respon dels continguts publicats al seu web durant el període en què efectivament han estat publicats. Les impressions obtingudes mitjançant qualsevol sistema són susceptibles de modificació; per tant no són acreditatives dels continguts publicats. El mateix principi és aplicable a qualsevol fitxer o enregistrament diferent del servidor des del qual Ribes Internet difon aquesta publicació.

En els casos en què Ribes Internet obri espais a la participació dels usuaris, s’’aplicaran els principis següents:

1) En el cas que es tracti d’espais moderats, els editors es reserven el dret de publicar només els comentaris que consideri oportuns: publicarem el que voldrem. En el cas que no estiguin moderats, els editors es reserven el dret d’esborrar els que considerin inoportuns i de fer-ho quan els vingui de gust fer-ho (dit així, tal com sona), sense cap compromís de cap mena.

2) Els editors no publicaran els comentaris que considerin ofensius o de mal gust o els esborraran si escau.

3) Els editors no mantindran en cap cas conversa o correspondència sobre els comentaris.

4) Ribes Internet no es fa responsable de les opinions expressades en comentaris ni dels continguts aportats pels usuaris.

5) Ribes Internet no es fa responsables dels espais oberts a comentaris gestionats des dels blocs personals, que són responsabilitat dels gestors d’aquests blocs d’acord amb les condicions que els regeixen.

Ribes Internet informa que les enquestes per votació que s’’habilitaran en el portal no tenen cap valor científic ni estadístic i que poden ser susceptibles de la insistència dels partidaris de qualsevol opció si bé es prendran mesures tecnològiques per evitar-ho tant com sigui possible.

Ribes Internet informa l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat per l’associació i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar els registres necessaris en algunes aplicacions del portal, concretament els usos restringits del fòrum, l’entorn de formació moodle (llevat dels casos en què en fa ús una entitat en relació amb els seus propis associats, cas en què se li trasllada la responsabilitat), l’entorn wiki, la subscripció a llistes de correu i butlletins electrònics, l’agregador, els comentaris i la bústia de correu electrònic del portal. La finalitat és gestionar aquests registres i la mateixa comunicació amb l’usuari. La introducció de dades en aquests formularis i també l’enviament de mails, suposa el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades, que no seran cedides a cap ens aliè a l’associació. El consentiment per al tractament podrà ser anul·lat. L’usuari podrà exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia LOPD. En concret podrà exercir els drets abans esmentats adreçant-se a la següent adreça de correu electrònic ribes [arrova] ribes.org. Ribes Internet ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per tal d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades si bé sempre hi pot haver qui ho vulneri amb mitjans no previstos. Qualsevol qüestió relacionada amb les dades personals introduïdes, pot ser atesa des de la bústia i el domicili consignats més amunt.

Leave a Reply