Sant Pau. Festa Major d’Hivern

És una de les dues festes majors del poble i la més estimada per molts ribetans. Se celebra durant dos dies. El dia 24 hi ha traca i repic de campanes, ballada a les masies, cercaviles amb els balls populars i un ball de revetlla. El dia 25 hi ha toc de campanes, una matinal, la singular pujada a sant Pau amb tot el seguici de balls populars, l’ofici amb el cant dels goigs, la tradicional “baixada” i una ballada final davant de l’Ajuntament. A la tarda hi ha el concert i a la nit, ball. Al voltant de la festa, les entitats culturals i esportives munten diverses activitats. El dia 25 és festa local, que només es canvia si coincideix amb diumenge. El diumenge anterior hi ha la versió infantil de la festa, consistent també en una pujada i baixada a l’ermita si bé només hi desfilen criatures.

La primera referència a la festa, documentada per Xavier Güell als comptes del batlle de Vilanova, és de 1740 i ja és descrita com a Festa Major:  “a vintisinch de dit mes de Jane de dit any quaranta dia de Sant Pau Festa Major de Ribas ahont sí y fa Gran aplech de gent de difarents Poblas los quals van a la armita de dit Sant pera rondar lo terma y camins ab quatre fadrins y cavalcadura tot lo dia y part de la nit a gastat per dits fadrins y cavalcadura una lliura nou sous” (ACGAF). A mitjan segle XIX ja tenia una estructura molt similar a l’actual i hi havia presència d’un seguici de balls populars.

Actualment l’acte central de la festa és l’anada a Sant Pau, l’ofici i la baixada. Antigament, era el ball amb subhasta de coques que tenia lloc a l’esplanada de l’ermita havent dinat. De gran esplendor fins a la guerra civil, aquest ball es reduí a una ballada de sardanes que va anar llanguint fins a desaparèixer el darrer any del segle XX coincidint amb la consolidació de les activitats a baix al poble (concert de festa major, ball, etc.).

Les festes majors de Sant Pere de Ribes

Bibliografia sobre la Festa Major de Sant Pau