Santa Creu

La festa se celebra el 3 de maig. En un dels diumenges pròxims, el senyor rector prcedeix a beneir el temple des del terrat de l’Església. Antigament es feien guarniments florals en forma de creu que eren repartis pel poble a canvi de donatius. La festa de santa creu és molt arrelada arreu de la Mediterrània tot i que és especialment coneguda la seva versió andalusa, coneguda com “las cruces de mayo”. La casa d’Andalusia de la comarca del Garraf, ubicada a Vilanoveta, la celebra amb aquesta denominació.