? ? X X MUNICIPALS 2011

Eleccions municipals de 2011

Secció 12

Resultats
Partit
Vots
%
CiU-ViA
97
25,8%
PP
66
17,6%
ICV-EUiA
65
17,3%
UM9
54
14,4%
PSC
41
10,9%
ERC
23
6,1%
UCE
1
0,3%
Blancs
29
7,7%
Nuls
4
 
Total
380
100%
 
Participació
48,8%
 
Guanyador per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits CiU-ViA PP ICV-EUiA UM9 PSC ERC UCE
Total 22,7 14,2 6,6 19,6 28,7 3,4 0,4
Ribes33,9 11,0 7,1 26,2 13,3 3,9 0,3
Secció 142,3 8,2 5,8 20,7 14,7 3,5 0,4
Secció 237,7 11,6 6,6 21,4 14,5 3,8 0,2
Secció 333,2 7,5 6,1 35,1 10,1 5,1 0,3
Secció 835,3 13,1 5,6 25,2 12,5 4,2 0,0
Secció 932,7 10,5 7,3 28,2 13,4 2,6 0,1
Secció 1225,8 17,6 17,3 14,4 10,9 6,1 0,3
Secció 1428,7 26,1 7,3 12,6 13,4 6,1 0,0
Secció 1629,9 10,8 5,4 28,6 17,3 2,7 0,8
Secció 1734,8 5,6 6,1 33,6 12,9 3,0 0,7
Les Roquetes10,5 17,7 6,0 12,4 45,5 2,8 0,5
Secció 48,1 15,8 7,2 8,6 51,1 3,4 0,0
Secció 59,4 18,9 5,2 15,2 42,9 3,5 0,2
Secció 65,9 18,1 5,1 13,8 51,9 1,6 0,3
Secció 77,7 19,3 8,2 8,9 49,4 3,1 0,6
Secció 1012,8 13,8 3,9 12,8 49,0 3,0 0,6
Secció 118,5 13,8 9,3 11,1 50,4 2,1 1,1
Secció 1314,3 20,8 3,6 12,4 39,6 2,9 0,8
Secció 1517,9 19,3 6,4 14,9 33,1 2,6 0,5