? ? X X MUNICIPALS 2011

Eleccions municipals de 2011

Secció 14

Resultats
Partit
Vots
%
CiU-ViA
75
28,7%
PP
68
26,1%
PSC
35
13,4%
UM9
33
12,6%
ICV-EUiA
19
7,3%
ERC
16
6,1%
Blancs
15
5,7%
Nuls
1
 
Total
262
100%
 
Participació
35,4%
 
Guanyador per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits CiU-ViA PP PSC UM9 ICV-EUiA ERC
Total 22,7 14,2 28,7 19,6 6,6 3,4
Ribes33,9 11,0 13,3 26,2 7,1 3,9
Secció 142,3 8,2 14,7 20,7 5,8 3,5
Secció 237,7 11,6 14,5 21,4 6,6 3,8
Secció 333,2 7,5 10,1 35,1 6,1 5,1
Secció 835,3 13,1 12,5 25,2 5,6 4,2
Secció 932,7 10,5 13,4 28,2 7,3 2,6
Secció 1225,8 17,6 10,9 14,4 17,3 6,1
Secció 1428,7 26,1 13,4 12,6 7,3 6,1
Secció 1629,9 10,8 17,3 28,6 5,4 2,7
Secció 1734,8 5,6 12,9 33,6 6,1 3,0
Les Roquetes10,5 17,7 45,5 12,4 6,0 2,8
Secció 48,1 15,8 51,1 8,6 7,2 3,4
Secció 59,4 18,9 42,9 15,2 5,2 3,5
Secció 65,9 18,1 51,9 13,8 5,1 1,6
Secció 77,7 19,3 49,4 8,9 8,2 3,1
Secció 1012,8 13,8 49,0 12,8 3,9 3,0
Secció 118,5 13,8 50,4 11,1 9,3 2,1
Secció 1314,3 20,8 39,6 12,4 3,6 2,9
Secció 1517,9 19,3 33,1 14,9 6,4 2,6