La verema

Amb el setembre arriba la verema. Els tractors omplen camins i carreteres traginant carretades de raïm. A les vinyes que encara no han estat emparrades, les colles de veremadors omplen els coves de raïm i els traginen entre les llargues passades de ceps. A les més modernes, aquesta àrdua tasca la porta a terme una màquina amb notable eficiència. La vinya ha estat durant molt de temps el principal mitjà de subsistència a Ribes.

Leave a Reply