Demografia

El municipi ha crescut sense interrupció des de ben entrats els anys 60 del segle XX, amb una lleu inflexió a la baixa prop de 1995. Justament, és a partir d’aquesta data quan té un creixement més intensiu amb l’afluència de població provinent de l’entorn metropolità de Barcelona. La tendència s’accentua al tombant del segle XXI amb la injecció de població procedent de Sudamèrica, Àsia i el Magrib. A partir de 2008 s’observa una aturada que l’any 2013 esdevé decreixement i una posterior remuntada. Vegeu-ho a continuació en dos gràfics: el primer indica les dades de població globals per gèneres; el segon mostra els índexs de creixement.

Concentració de població estrangera al municipi, per seccions censals (padró de 2015):

Leave a Reply