? ? X X MUNICIPALS 1987

Eleccions municipals de 1987

Secció 3

Resultats
Partit
Vots
%
UM9
505
55,7%
CIU
175
19,3%
NH
150
16,5%
PSC
65
7,2%
Blancs
12
1,3%
Nuls
9
 
Total
916
100%
 
Participació
76,8%
 
Guanyador per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits UM9 CIU NH PSC
Total 47,7 12,4 9,9 29,2
Ribes52,4 20,9 16,0 9,6
Secció 155,4 19,5 13,7 10,2
Secció 246,4 23,8 17,5 11,5
Secció 355,7 19,3 16,5 7,2
Les Roquetes43,8 5,2 4,7 45,7
Secció 440,2 3,9 7,3 47,6
Secció 539,8 5,0 2,9 51,2
Secció 646,1 5,5 3,7 44,7
Secció 748,7 6,4 4,8 39,7