? ? X X MUNICIPALS 2015

Eleccions municipals de 2015

Secció 2

Resultats
Partit
Vots
%
CiU-ViA
197
36,5%
UM9-CUP
141
26,1%
ERC
61
11,3%
PP
43
8,0%
PSC
41
7,6%
Fem Poble
30
5,6%
ICV-MES
20
3,7%
Blancs
7
1,3%
Nuls
7
 
Total
547
100%
 
Participació
49,7%
 
Guanyador per secció censal
Resultats per secció
Valors percentuals
Partits CiU-ViA UM9-CUP ERC PP PSC Fem Poble ICV-MES
Total 18,4 18,0 7,3 8,9 28,5 12,4 4,6
Ribes30,9 27,6 9,5 8,1 10,5 6,5 5,2
Secció 135,0 22,4 9,3 10,2 9,3 6,7 5,3
Secció 236,5 26,1 11,3 8,0 7,6 5,6 3,7
Secció 330,2 34,5 9,0 6,1 8,5 6,1 3,4
Secció 827,1 28,3 10,2 9,5 9,5 7,0 6,0
Secció 934,8 27,2 8,7 5,3 9,5 6,1 7,1
Secció 1221,2 20,4 11,4 11,6 16,4 9,0 8,5
Secció 1422,5 14,5 14,5 16,4 15,4 7,7 6,5
Secció 1627,4 29,5 7,3 7,3 15,2 6,1 5,6
Secció 1734,2 33,7 7,5 5,8 8,7 6,4 2,7
Les Roquetes5,2 8,0 5,1 9,8 47,4 18,6 4,0
Secció 42,9 5,8 4,7 6,8 49,6 25,8 3,2
Secció 54,7 9,0 5,5 10,6 48,5 15,9 4,3
Secció 63,1 8,5 3,7 11,0 55,2 15,9 1,6
Secció 75,2 8,3 4,2 8,9 51,6 16,1 3,4
Secció 105,4 4,4 3,3 9,4 50,7 20,3 4,6
Secció 111,9 7,3 2,4 5,8 58,2 20,0 2,8
Secció 136,7 8,9 6,1 12,4 43,0 16,3 4,0
Secció 1510,5 10,5 9,2 12,4 27,6 19,0 7,5